Waxing
Waxing

Eyebrow wax                                 £5.00
Lip or chin wax                              £5.00
Half legs wax                               £10.00
Half top legs wax                         £14.00
Full legs wax                               £17.00
Underarm wax                             £ 6.00
Bikini line wax                               £8.00
Brazilian (leaving a strip)            £14.00
Hollywood (full removal)              £15.00
Tummy line                                    £6.00
Back wax                                     £20.00
Chest  wax                                  £15.00
Half arms                                     £10.00
Full arms                                      £15.00